Witamy na naszej stronie

 

Nawigacja

Zespoły

KGW Bębło

Zespół spotyka sie w każy wtorek  godz. 20:00 w świetlicy w Bęble

O sprawy organizacyjne zespołu dba Pani Krystyna Janecka                                Koło Gospodyń w Bęble powstało w latach pięćdziesiatych. Przewodniczącą została wówczas Janina Kowacka, sekretarzem Danuta Siwek, skarbnikiem Stanisława Kozyra. W tym okresie organizowane były kursy przysposobienia rolniczego które prowadził agronom Władysław Kołodziejczyk ( późniejszy naczelnik gminy). Organizowano kursy gotowania i pieczenia, zabawy sylwestrowe, dzień kobiet. Sekretarz koła Danuta Siwek prowadziła ajencyjną sprzedaż nawozów sztucznych na tzw. skrypty. Była dobra współpraca z Kółkiem Rolniczym i Powiatowym Związkiem K.R. Kobiety uczestniczyły w zajęciach Społeczno - politycznych kształcenia kobiet. Otrzymywały świadectwa ukończenia kursu oraz dyplomy i nagrody. W latach sześćdziesiątych działalność trochę osłabła a kiedy w roku 1972 wybrano nowy zarząd na czele którego stanęła Maria Pęgiel, a wiceprzewodniczącą została Maria Kołodziejczyk - działalność znacznie się ożywiła. Analizując kronikę pisaną przez Krystynę Janecką, która od 1975 roku opiekowała się kołem z ramienia Gminnego Związku Kółek Rolniczych w Wielkiej Wsi - wydarzeń było dużo . Z najistotniejszych działań pań z KGW w Bęble należy wymienić:

 

- Rozprowadzanie przez KGW piskląt kurzych , paszy i cieląt konkursowych.

- Branie udziału w szkoleniach rolniczych

- Organizowanie zabaw sylwestrowych i dożynek ,imprez z okazji dnia kobiet, spotkań z seniorami , imprez choinkowych dla dzieci , organizowanie podczas dożynek wystaw – robót ręcznych i haftów oraz pokazu racjonalnego żywienia.

- Założenie wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego -1975

- Pomoc osobom starszym i samotnym

- Organizowanie i branie udziału w kursach tkania kilimów, kroju i szycia, szycia gorsetów

- Uczestnictwo z zbiórce pieniędzy na budowę kaplicy –1990 - oraz pomoc przy pracach porządkowych

 

Bardzo ważnym wydarzeniem było powstanie w roku 1981 zespołu śpiewaczego Bęblanki. Zespół występował na wielu imprezach :

 

-Premiera sztuki "Skubaczki" występ w WZKiOR - pochlebny artykuł w Dzienniku Polskim

- 1984 udział Koła w nakręceniu filmu pt."Parada" dla muzeum etnograficznego

- 1984 występ podczas otwarcia Targów Sztuki Ludowej na rynku Krakowskim.

- 1989 -udział w przeglądzie teatrów wsi

- Udział w przeglądzie kapel i śpiewaków

- 1995- wyjazd do Szczyrzyca na Święto Pieśni ludowej

- 1996- udział w uroczystościach z okazji 130 lecia KGW występ w Teatrze Słowackiego

- 1999-Występ w święto Trzech Króli na Rynku Krakowskim

- Występ z nową Sztuką "Babski Comber" w ZW PSL w Krakowie

- Występy z kolędami na Rynku Krakowskim